Van harte welkom bij Lambie Assurantiën

 Om onze diensten te kunnen verlenen, maken wij bedrijfskosten zoals vergunningen, automatisering, opleidingen, huisvesting en salarissen. Deze kosten berekenen wij net als elk ander bedrijf door aan onze relaties. Bij de wijze van belonen wordt sinds 2013 wettelijk onderscheid gemaakt tussen complexe en niet complexe producten.

Voor advies, bemiddeling, nazorg en beheer van niet complexe producten (schade-, zorg en collectieve inkomensverzekeringen) worden wij nog op traditionele wijze middels provisie beloond door verzekeraars.

Voor advies, bemiddeling, nazorg en beheer van complexe producten (uitvaart-, vermogens- en individuele inkomensverzekeringen c.q. bancaire producten) ontvangen wij geen provisie meer van verzekeraars en banken. Daarom brengen wij onze kosten voor advies en bemiddeling van deze producten rechtstreeks bij u in rekening op basis van een vooraf met u afgesproken tarief.

Voor nazorg en beheer van complexe producten kent ons kantoor een serviceabonnement dat maandelijks bij u in rekening wordt gebracht. De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de gekozen module(s) en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van het CBS Consumentenprijsindexcijfer (CPI).

De tarieven voor eenmalige advisering en bemiddeling van complexe producten treft u aan in de dienstverleningsdocumenten (DVD's), te raadplegen via Downloads op onze website.

Voor meer informatie over onze abonnementen en maatwerktarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.